Treningstips

803747-martial-arts

Gichin Funakashi skrev en gang 20 gyldne regler for karate, og en av disse var at det vil ta hele livet å lære karate. Det er med andre ord en sport som man aldri kan bli utlært på, og en sport som stadig vekk er under utvikling. Man kan dele opp prosessen i karate i tre ulike deler hvor den første blir kalt for Kihon. Det er i denne delen at utøvere vil lære den grunnleggende treningen som fokuserer på teknikker innen spark, slag og blokkering. Dette er teknikker som vil repeteres om og om igjen for at bevegelsene skal bli mest mulig naturlige og stadig vekk bedre. Utøvere vil deretter kunne trene innen både enkeltteknikker og teknikker som blir satt sammen i forskjellige typer kombinasjoner.

En annen viktig del av treningen til karate er den personlige utviklingen. Dette er en stor del som mange ikke tenker over før de starter med karate selv. Utøvere må nemlig opparbeide seg en god del erfaring for at de skal kunne takle en situasjon på best mulig måte. Utøvere må trene på deres motorikk, koordinasjon samt konsentrasjon. Dette er ting som etterhvert vil utvikle seg som en naturlig del av karatetreningen.