Regler i Karate

10117625-domare-visar-pa-forseelse

Da karate har en rekke ulike stilarter finnes det også noen regler som er ulike for disse. Det er derimot fortsatt noen regler som gjelder for absolutt alle stilartene. Karate er preget av ulike rituelle regler og det legges i tillegg stor vekt på utøverens mentale innstilling. Det er nemlig ikke kun fokus på utøverens fysiske kunnskap, noe mange utenom sporten har misforstått. Gichin Funakashi skrev en gang 20 gyldne regler for karate, et sett med regler som er tungt påvirket av zen og bushido. Disse reglene innebærer at utøvere skal ha ydmykhet, medfølelse, respekt, indre og ytre ro samt tålmodighet.

Den første regelen er at karate alltid skal begynne og avslutte med et bukk, noe man også alltid vil si i en karatekamp. Utøvere skal i tillegg til dette alltid kjenne seg selv før de vil kunne kjenne andre, samtidig skal utøvere være klare over at det vil ta hele livet å lære karate. Utøvere skal bevege seg i forhold til deres motstandere og alltid ha i tankene at man ikke skal vinne, man skal bare ikke tape. Listen fortsetter og fortsetter, og dette er en liste som alle karateutøvere bør følge.