Dommerkurs i karate

10404985-matchdomare

Det er en selvfølge for mange at utøverne må gå på ulike kurs før de kan ta del i forskjellige konkurranser og lignende. Det er derimot ikke like mange som tenker over at dommere for konkurranser innen karate også må ta del i kurs. Slike kurs blir selvfølgelig arrangert av Norges Kampsportforbund flere steder i landet. Allerede i år har forbundet arrangert et slikt kurs både i Oslo og i Trondheim.

Begge disse kursene ble arrangert i samarbeid med NKF sitt utdanningsavdeling. I Trondheim ble det arrangert et kata eller kumite Judge B- lisens dommerkurs i slutter av januar. Slike kurs som dette vil til og med være helt gratis og det vil som regel være plass til mange deltagere. Det som derimot kreves er at deltakere er medlemmer i NKF sin medlemsklubb og har fylt 16 år. Det vil nemlig heller ikke være noe krav til en grad i karate. Det arrangeres også såkalte «workshops» for dommere, noe som igjen vil være arrangert av Norges Kampsportforbund. Dette vil derimot være obligatorisk for alle dommerne som har Referee A og Referee B-lisenser for kumite og Judge A lisens for kata. På slutten av et slikt workshop vil det bli arrangert en test, det er det som vil være kravet dersom lisensen skal beholdes.